O aplikaciji DeafTalk

Aplikacija DeafTalk je druga faza projekta Fon asistenti podržanom od Telenor fondacije.

Aplikacija DeafTalk je rađena za Android uređaje i omogućava komunikaciju sa gluvom osobom bez poznavanja znakovnog jezika.

Gluva osoba korišćenjem aplikacije DeafTalk i Android uređaja kuca ono što hoće da kaže i aplikacija (pozivom govorne sinteze) to izgovara. Ono što sagovornik kaže gluvoj osobi, aplikacija prepoznaje i prikazuje kao tekst na uređaju.

Gluva osoba na ekranu uređaja vidi razgovor kao chat. Sa leve strane je tekst koji je izgovorio sagovornik, a sa desne strane tekst koji je napisao korisnik (i izgovorila aplikacija).

 Sistemski zahtevi:

  • Android 4.1.2 (API 16) ili noviji.
  • Internet veza (za Android 6.0 i noviji i pojedine jezike ovo nije neophodno).
  • Dozvola / odobrenje za snimanje audio snimaka.
  • Instalirana govorna sinteza i podešena kao podrazumevana za jezik za koji se aplikacija koristi.

Opšti zahtev:

  • Jasan i razumljiv govor sagovornika.

 

Opis i karakteristike:

  • DeafTalk prepoznaje jezik koji je podešen kao sistemski jezik telefona (prilikom pokretanja aplikacije. Promena jezika u okviru aplikacije nije moguća). Može prepoznati većinu svetskih jezika.
  • DeafTalk „govori“ pomoću glasa i na jeziku sinteze koja je podešena kao podrazumevana.
  • Ono što sagovornik kaže, korisniku se prikazuje u vidu teksta.
  • Ono što korisnik želi da kaže on napiše u polju za unos teksta (na dnu prozora aplikacije) i pritisne taster „izgovori“.
  • Iz aplikacije se „izlazi“ pritiskom na taster „izađi (crveni X)“