Organi Centra za asistivne tehnologije AsTeh su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Funkciju zastupnika vrši predsednik, a u njegovom odsustvu izvršni direktor.

Skupština

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Sednicom predsedava član koji se bira javnim glasanjem na početku zasedanja.

Upravni Odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja. Upravni odbor ima 3 člana.

Upravni odbor izabran na Osnivačkoj skupštini 17. 04. 2016:

  • dipl. ing Nebojša Marković, predsednik
  • dipl. def Ivana Nikolić, izvršni direktor
  • dipl. filolog Mila Marjanović, član

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima 3 člana.

Nadzorni odbor izabran na Osnivačkoj skupštini 17. 04. 2016:

  • dipl. def Ivana Živković, predsednik
  • Gradimir Kragić, član
  • ing. Ninoslav Šili, član

Predsednik

Predsednik Centra za asistivne tehnologije AsTeh je

dipl. ing Nebojša Marković.

 

Izvršni direktor

Izvršni direktor Centra za asistivne tehnologije AsTeh, izabran na Osnivačkoj skupštini 17. 04. 2016. je

dipl. def Ivana Nikolić.