Centar za asistivne tehnologije AsTeh je osnovan 17.04.2016. godine.

Oblast delovanja:

Promovisanje i podsticaj pozitivne prakse u primeni asistivnih tehnologija u obrazovanju, radu i samostalnom kretanju osoba sa invaliditetom.

Ciljevi:

1)    Inkluzija u obrazovanju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija;
2)    Orijentacija i samostalno kretanje osoba sa invaliditetom primenom savremenih metoda i tehnologija;
3)    Zadovoljavanje zahteva radnog mesta osoba sa invaliditetom primenom asistivnih tehnologija.

Zadaci:

1)    Prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o postojećim pomagalima - asistivnim tehnologijama za osobe sa invaliditetom;
2)    Prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o Resursnim centrima koji su javno dostupni i sadrže pomagala za osobe sa invaliditetom, uspostavlja partnerske odnose sa zainteresovanim Resursnim centrima i promoviše njihov rad;
3)    Promoviše osobe koje su ostvarile pozitivnu praksu u primeni asistivnih tehnologija i ostvaruje saradnju sa njima – saradnici;
4)    Informiše korisnike o postojećim Resursnim centrima i saradnicima;
5)    Organizuje obuku korisnika za primenu asistivnih tehnologija u učenju, radu i samostalnom kretanju;
6)    Organizuje edukaciju novih saradnika prema potrebi korisnika;
7)    Organizuje i učestvuje partnerski u proširivanju postojećih i stvaranju novih Resursnih centara kod partnera;
8)    Informiše zainteresovane poslodavce o mogućnostima radnog angažovanja osoba sa invaliditetom uz primenu asistivnih tehnologija;
9)    Organizuje obuku poslodavaca i zaposlenih u primeni asistivnih tehnologija na radnom mestu;
10)    Organizuje i angažuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti obrazovanja, rada i inkluzije, orijentacije i samostalnog kretanja;
11)    Promoviše značaj razvijanja svesti o potrebama za obrazovanje, rad, samostalno kretanje i inkluziju osoba sa invaliditetom  kroz formalno, neformalno, inicijalno i kontinuirano obrazovanje;
12)    Sarađuje sa obrazovnim ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama, kao i ustanovama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem, radom, samostalnim kretanjem i inkluzijom osoba sa invaliditetom;
13)    Učestvuje u pripremi i izradi prilagođenih edukativnih, informativnih i drugih materijala.