11. maja smo kao partneri predali naš prvi nacionalni projekat.