U organizacijama civilnog društva

RESURSI su organizacije i institucije koje imaju opremu u vidu asistivnih tehnologija i koje su spremne da drugim korisnicima prenesu svoja iskustva, znanja i veštine.

  • OOSS Teslić

    Opštinska Organizacija slijepih i slabovidih Teslić, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

    Tekst je u pripremi. U nastavku je materijal sa Web-a.