Cover art

Color detector je aplikacija dizajnirana da prepozna boje pomoću mobilnog telefona.

Za boju koja se nalazi u fokusu se u levom uglu prikazuju: osnovna boja i nijansa i njeni podaci u formatima HTML, RGB i HSV.

U zavisnosti od podešavanja moguć je i izgovor osnovne boje ili nijanse.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobialia.colordetector&hl=sr