Cover art

Blind-Droid Wallet je aplikacija  dizajnirana specijalno za slepe i slabovide korisnike. Ova aplikacija se koristi za prepoznavanje novčanica.

Usmerite kameru svog smartphona i vrednost novčanice će biti izgovorena.

Osnovna aplikacija:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mirwebsistem.currencyeyes&hl=sr

Posle instaliranja u podešavanjim se dodaju dodaci za valute koje treba prepoznati.