Organizacije

PREDSTAVNICI PRIMERA DOBRE PRAKSE su organizacije koje su, u svom dosadašnjem radu, ostvarile dobru praksu u oblasti prepoznavanja odgovarajućih asistivnih tehnologija i njihove primene.