Katarina Salkanović - AsTeh - Centar za asistivne tehnologije / Center for assistive technologiesRadno iskustvo

Dvanaest  godina  rada u oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju i to u razrednoj i predmetnoj  nastavi , kao i realizator  individualnih tremana  u okviru dodatne podrške deci/ učenicima   u masovnim školama.

Škola : ŠOSO sa domom „Vuk Karadžić“ u Somboru    
Radno mesto:    defektolog – oligofrenolog u razrednoj nastavi
Radni  staž: 12 godina

  • Osim  rada u nastavi, kako predmetnoj tako i razrednoj, niz godina angažovana  u radu sa učenicima sa smetnjama koji  se obrazuju u masovnim školama.
  • Član Tima međunarodnog Tempus projekta “Harmonizacija i modernizacija obrazovnih kurikuluma za učitelje
  • Član projektnog tima  Centra za pristupačnu tehnologiju i edukaciju, tačnije Servisa za didaktičku adaptaciju.

Obrazovanje / profesija

Naziv  obrazovne ustanove : Učiteljski fakultet  u Somboru
Smer / stečeni stručni naziv kvalifikacije :    profesor razredne nastave
Upisao / završio:    1998 – 2003.
Trajanje po planu i programu:    4 godine  + 1 godina apsolventski staž
Stepen:    VII

Naziv  obrazovne ustanove:     Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
Smer /  stečeni stručni naziv kvalifikacije:    Oligofrenologija / diplomirani defektolog - oligofrenolog
Upisao / završio:    2005 -2011
Trajanje po planu i programu:    9 semestara   + 1 semestar  apsolventski staž
Stepen:    VII

Stručni ispit : položen, 2013. godine

Objavljeni radovi :

 
Dani defektologa, 2010.:    „Primena multimedijalne prezentacije  kao nastavnog sredstva“

Dani defektologa, 2011.:    „Opis senzorne integracije korisnika senzorne sobe pre i posle tretmana"

Dani defektologa, 2012.:    „Uloga i značaj Resursnog centra „ DELO “ u inkluzivnom obrazovanju

Dani defektologa, 2014.:    „Uloga defektologa kao stručnog saradnika u obrazovnim ustanovama

 

Rođena: 1979. godine

E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Facebook profil: www.facebook.com/katarina.salkanovic

.