Radno iskustvo

Febr. 2016 - jun 2016. Opticus – prodavac
Sep. 2015. - dec. 2015. OŠ Stevan Sindjelid – lični pratilac deteta, projekat organizacije
’’Dečije srce’’
Jun 2015. - dec. 2015.- Optika ’’Optiplaza’’ – obuka za rad u optici
Jan. 2015. - dec. 2015. Udruženje ABA tretman za decu sa autizmom – volonterski rad
Sep. 2014. - jun 2014. PU ’’Adrijana’’ , personalni asistent u predškolskoj grupi
Sep. 2013.- jun 2014. Montesori osnovna škola, personalni asistent u predškolskoj grupi
Okt. 2012. - jun 2013. PU ’’Meda’’ – personalni asistent u predškolskoj grupi
Sep. 2011. - maj 2012. OŠ za zaštitu vida ’’Dragan Kovačević’’ , zamena na pozicijama :
Nastavnik razredno –predmetne nastave
Vaspitač u produženom boravku
Avg. 2011. - jun 2012. Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine – volonterski rad, učešde u
projektu ’’Bolje je udvoje’’ udruženja ’’Živimo zajedno’’

Obrazovanje

2011. – 2013. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Master studije
Metodika razredne nastave sa decom oštedenog vida
2005. – 2011. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Smer za Tiflologiju
2002. – 2005. Gimnazija Kruševac, Društveno - jezički smer

Znanje jezika

Engleski jezik srednji nivo
Nemački jezik završeni nivo B1, školovanje u toku

Rad na računaru

Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet, Auto Cad

Seminari, edukacije, predavanja

  • Sertifikat Montesori društva srbije – Bazični kurs za osposobljavanje Montesori vaspitača
  • Obuka zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja – Vaspitačka mod
  • Introduction to Early Intervention, Speech Acquisition und Training – Dr. Barbara Esch
    Assesing und Treating Problem Behavior – Dr. John Esch
  • Put do uspešnog preduzetnika – Nacionalna služna za zapošljavanje
  • NTC sistem učenja – razvoj ukupnih sposobnosti deteta
  • Tribina ’’ Moderne tehnologije kao pomod deci sa autizmom u Srbiji’’

Interesovanja

Čitanje, muzika, kreativan ručni rad – quilling, decoupage, papier mache, pletenje, izrada nastavnih sredstava, usavršavanje u oblasti edukacije dece sa smetanjam u razvoju, psihologije i pedagogije

Profil

Vredna, dobro organizovana, kreativna, samostalna, spremna za timski rad i veoma motivisana za dalje profesionalno usavršavanje

Godina rođenja: 1986