Projekat se sastoji od dve Android aplikacije: DaktiloFon i DeafOn (Aplikacija DaktiloFon je prva faza u izradi aplikacije DeafOn).
Projekat je podržala Telenor fondacija.
DaktiloFon vrši prepoznavanje govora i govor pretvara u tekst koji se može čuvati i obrađivati kao tekstualni dokument. Korisnik „diktira“ aplikaciji i ona „to zapisuje“ u tekstualni dokument.